О нама

Назив Удружења је: Безбједносни форум

Назив Удружења на:

 • руском језику: Форум безопасности
 • енглеском језику : Security Forum

Скраћени назив је: БФ
Скраћени назив на енглеском језику је: (SF)

Удружење има седиште у Бања Луци, Николе Пашића 60, Бања Лука

Канцеларија за размену поште: Николе Пашића 60, 78000 Бања Лука

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Српске, БиХ.

Удружење „Безбједносни форум” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради:

 • остваривања циљева у области безбедносне политике, праћењу и анализи стања безбједности у свијету и Европи са тежиштем на региону Балкана;
 • Aнализи конфликата, ратова и оружаних сукоба, оружаних побуна и тероризма у свијету и Европи са тежиштем на региону Балкана;
 • Oбјављивању анализа и студија и учешће у изради монографија и зборника радова о безбједносним проблемима у свијету и Европи са тежиштем на региону Балкана, као и о могућностима превазилажења безбједносних проблема у захвату 3 линије сукобљености између великих сила и успостављања нове хладноратовске политике;

Циљеви Удружења су:

 • Праћење и анализа стања безбједности у свијету и Европи са тежиштем на
  региону Балкана;
 • Aнализи конфликата, ратова и оружаних сукоба, оружаних побуна и тероризма у
  свијету и Европи са тежиштем на региону Балкана;
 • Oбјављивању анализа и студија и учешће у изради монографија и зборника
  радова о безбједносним проблемима у свијету и Европи са тежиштем на региону
  Балкана, као и о могућностима превазилажења безбједносних проблема у захвату 3
  линије сукобљености између великих сила и успостављања нове хладноратовске
  политике;

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области безбједности,
  одбране и војне дјелатности у миру и рату и учествује у изради књига и других
  издања о питањима која се односе на безбједност, одбрану и војну дјелатности;
 2. Организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,
  савјетовања, семинаре и друге облике обучавања у области безбједности,
  одбране и војне дјелатности;
 3. Организује просвјетне раднике и друге стручњаке за рад на обучавања деце и
  омладине у области безбједности, одбране и војне дјелатности у миру и рату;
 4. Организује добровољне акције студената и младих истраживача у функцији
  унапређења теоријских и методолошких сазнања из области безбједности
  одбране, криза, ратова и оружаних сукоба;
 5. Сарађује са владиним институцијама, универзитетима, школама, стручним
  удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве
  безбједношћу и одбраном;
 6. Врши истраживање јавног мњења о кључним безбједносним питањима у земљи и
  свијету;