Циљеви

Циљеви Безбједносног форума су:

  • праћење и анализа стања безбједности у свијету са тежиштем на Европи и Азији;
  • анализе конфликата, ратова и оружаних сукоба, оружаних побуна и тероризма првенствено у Европи и Азији; 
  • објављивање анализа, студија, монографија и зборника радова о безбједносним проблемима у свијету, Евроазији и на националном нивоу, као и могућности превазилажења безбједносних проблема у захвату линије сукобљености између великих сила и успостављања нове хладноратовске политике;
  • изградња свијести у народу и ширење истине о томе да линија подјеле Европе изазива милитаризацију и постепено све више угрожава мир у Европи.