Научна конференција „Стратегија НАТО пакта за учлањење БиХ“

Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
Follow by Email

Безбједносни форум Бања Лука је одржао научну конференцију под називом „Стратегија НАТО пакта за учлањење БиХ“.

Конференција је  одржана у Конференцијској сали хотела Видовић у Бања Луци 08. јуна 2023. године.

Конференцију је отворио и водио директор Безбједносниг форума Бања Лука проф. др Митар Ковач а у раду конференције су учествовали и дискутовали на следеће теме:

  1. Савремена геополитика кроз концептуалне приступе – др Дарко Матијашевић, Европски Дефендологија центар
  2. Геополитички значај простора БиХ за НАТО пакт – др Драган Петровић, научни саветник, Институт за међународну политику и привреду, Београд
  3. Однос међународних центара моћи према насилном чланству БиХ у НАТО пакту – Петко Рашевић, Уредник часописа Безбедносни форум
  4. Западни Балкан, ЕУ или исток – безбједносна дилема – проф. др Драгомир Кесеровић, ма Маја Гламочанин, Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука
  5. Стратешка опредељења Ф БиХ и РС око чланства БиХ у НАТО пакту – проф. др Митар Ковач, Безбједносни форум Бања Лука
  6. Босна и Херцеговина на беспућу у НАТО интеграције – проф. др Остоја Барашин, ректор Незацисног универзитета Бања Лука
  7. Правни аспекти око чланства БиХ у НАТО пакту – проф. др Милош Шолаја, Правни факултет Бања Лука
  8. Стратегија за неулазак БиХ у НАТО – Дане Чанковић, председник Српког народног покрета СНП „Избор је наш“

Због непланираних пословних обавеза проф. др Божидар Форца није учествовао у раду конференције иако је био најављен. У прилогу је дат сажетак његовог излагања а доставио је и рад који ће бити штампан са радовима осталих учесника Конференције у часопису Безбедносни форум бр. 2/2023.

 Сажеци излагања учесника:

 Дарко Матијашевић

 САВРЕМЕНА ГЕОПОЛИТИКА КРОЗ КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИСТУПЕ

Савремени концепти у међнародним односима своју трансформацију добијају на еволутиван начин, заснован на  концету националних држава насталог у XVII веку,  јасних и солидних елемената супранационалности  на крају XX века, те у крајњем концепта глобализације. Потискивање традиционалности у савременим међународним односима се корелационо веже за неминовне процесе стварања држава Новог света, са акцелерацијом заснованој на развоју средстава рада, технолошким прогресом и трансформацијом друштвено-економских система на овој индустријској, капиталистичкој и либерално-тржишној основи. Савремена политиика је базирана и испреплетена са низом интеракција у широком друштвеном и феноменолошком смислу, еволуције у развоју човјечанства и уређења односа на цивилизацијском, генералном нивоу. Савремени концепти геополитике представлјају један од заначајних елемената у овако комплексном мозаику људске теорије и праксе.

 Драган Петровић 

ГЕОПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ ПРОСТОРА БИХ ЗА НАТО ПАКТ

У раду се посматра однос и интересовање НАТО пакта према простору Босне и Херцеговине, укључујући и Републику Српску. У том правцу можемо анализирати политику водећих сила НАТО према простору БиХ, попут Сједињених америчких држава и Велике Британије. Са друге стране сам НАТО има своју званичну, усаглашену политику чланица према Балкану и посебно простору БиХ. Евидентна је извесна ненаклоност водећих чланица НАТО, као и саме алијансе према српском фактору и Републици Српској. Са друге стране евидентан је покровитељски однос према Босни и Херцеговини и посебно муслиманском фактору. Ови елементи у политици НАТО и његових водећих сила, постоје још од развоја југословенске кризе деведесетих година, и у највећем су уз одређен модификацији, присутни до данашњих дана. Са друге стране свет је у међувремену озбиљно закорачио у мултиполарни поредак, у односу на монополарни где се налазио деведесетих година ХХ века, и чији су носиоци управо НАТО и САД. У односу на НАТО и БиХ постоји озбиљно размомилажење, јер Република Српска сматра да БиХ није у МАП-у, а Брисел сматра да је укључена. Република Српска се огромном већином своје популације и елите, као и званична Бањалука, опире приближавању и уласку у НАТО, што није случај са Муслиманско-Хрватском федерацијом. Актуелена украјинска криза, поспешује кризу у Европи, што се преноси и на Балкан и БиХ.

Божидар Форца

МЕСТО, УЛОГА И СМИСАО НАТО У МУЛТИПОЛАРНОМ СВЕТУ

На одређеном степену развоја међународних односа, у државоцентричном систему, успоставља се релативно стабилан међународни поредак, који се, најчешће, именује као униполаран, биполаран и мултиполаран. После Другог светског рата успостављен је биполарни светски поредак између светских сила САД и СССР и блокова које су предводиле – НАТО и Варшавски уговор (ВУ). Тај период у међународним односима именован је као Хладни рат, јер до директног сукоба наведених сила и блокова није дошло. Крајем Хладног рата распуштен је ВУ и распао се СССР, а опстао је НАТО. Свет је ушао у нове сукобе, који су се одвијали на релацији настојања САД да успоставе унипоалрни систем и покушаја других сила, пре свега Русије, Кине, Индије и других земаља да се успостави мултиполаризам.

Циљ овог рада је анализа улоге и смисла НАТО у мултипоалрном светском поретку, који се неминовно ствара, поготово након почетка сукоба (рата) у Украјини, од 2022. године. Основна хипотеза од које се пошло у истраживању гласи: НАТО се из одбрамбеног савеза након Хладног рата трансформисао, de facto, у полугу моћи САД да успоставе униполарни светски поредак, a de iure у међународну регионалну организацију за успостављање мира и безбедности у свету. У истраживању су примарно коришћене компаративна и метода анализе садржаја. Општи закључак рада јесте: У свету се ставара најновији светски поредак,  кластерског типа. Улога и смисао НАТО у најновијем светском поретку зависиће од исхода рата у Украјини и нове прерасподеле моћи међу кластерима.

Петко Рашевић

ОДНОС МЕЂУНАРОДНИХ ЦЕНТАРА МОЋИ ПРЕМА НАСИЛНОМ ЧЛАНСТВУ БИХ У НАТО ПАКТУ

Од оснивања НАТО пакта, као продужене рука моћи САД и њени западновропски савезници настоје остварити своје циљеве на простору Европе, уредити је према својим потребама а Руску федерацију потиснути и органичити јој развој, моћ и домете до свођења на статус регионалне силе са тежњом њене потпуне дезинтеграције. У настојањима да се остваре те замисли користе се сва расположива средства а државе које се нађу на путу остваривању тих планова се подвргавају дјеловању грубе и „меке“ силе којима се успоставља жељено стање. У томе се потпуно занемарују потребе и интереси малих држава које у таквој ситуацији буду стављане пред избор: „Или си са нама или си против нас“. Наметање такве воље према БиХ представља отворени облик насиља јер су органи власти Републике Српске донијели одговарајуће одлуке о неутралности и неприхватању чланства у НАТО. Упркос томе и реалном стању да БиХ није угрожена спољним пријетњама државе колективног Запада предођене САД упорно раде на свим пољима и испољавају утуцај у свим областима друштвеног живота да се та чињеница игнорише и БиХ увуче у НАТО ради њихових а не интереса БиХ и народа који у њој живе.

Драгомир Кесеровић

ЗАПАДНИ БАЛКАН, ЕУ ИЛИ ИСТОК – БЕЗБЈЕДНОСНА ДИЛЕМА

Актуаелни тренутак у процесу приступања ЕУ земаља Западног Балкана, додатно усложен сукобом у Украјини је тема рада, а током његове израде преовлађујуће су кориштене компаративна анализа, методе анализе садржаја, индуктивна и дедуктивна метода и метода студије случаја. Вишекритеријумски је  анализирана измјењена деценијска пракса процеса пријема земаља кандидата у ЕУ, додјела кандидатског статуса Украјини и Молдавији убрзаним поступком, а све у свјетлу промјене услова у односу на земље Западног Балкана. Истовремено расте подршка источним интеграцијама.

На матрици измјењених услова за повлашћене државе, на сцени су нове безбједносне тенденције, у њиховом свјетлу анализира се позиција држава Западног Балкана, и у том контексту сагледава готово немогућа мисија испуњења услова који се пред њих постављају.

Рад је додатно прожет приказима различитих истраживања која су получила несумњиве резултате о овом безбједоносном проблему. На крају су дата закључна размишљања, приједлози и препоруке, али и прогнозе развоја проблема у будућности. 

Циљ овог научног рада је да се укаже на бројне препреке које Земље Западног Балкана требају прећи у процесу придруживања ЕУ, да исказана намјера и кандидатски статус, за последицу има, за ЕУ право додатних притисака и стално нових условљавања, а за Земље Западног Балкана пут без извјесног завршетка. У свјетлу тих дешавања источне интеграције су све ближе. 

Митар Ковач

СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЛЕЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ЧЛАНСТВУ БиХ У НАТО ПАКТУ

У      излагању ће се презентовати основни ставови о различитим определењима РС и Ф БиХ о војној неутралности Босне и Херцеговине. Као мала држава, БиХ због различитих историјских околности, националних интереса ентитета и конститутивних народа, потребно је да уважава реалност у процесу доношења стратешких одлука о свим битним безбедносним аранжманима. Историјски чиниоци, етничке и верске противречности, као и различит систем вредности и различити национални интереси Срба, Бошњакаа и Хрвата, у БиХ, говоре у прилог ставу да је сваки облик мајоризације или доношења одлука мимо сагласности ентитета и конститутивних народа сигуран пут у нестабилност, па и разбијање БиХ. Према истраживањима јавног мњења, у дужем периоду, није дошло до усглашавања ставова ентитета нити определења националних елита у заједничким институцијама БиХ. Републка Српска је против чланства БиХ у НАТО пакту, док се Ф БиХ већински залаже за чланство БиХ у НАТО пакту.

Ради се о супротстављеним интересима, два ентитета па би свака мајоризација, на нивоу БиХ, у сарадњи са ЕУ и НАТО пактом, негативно утицала на стање безбедности у целој БиХ и региону Балкана. Свака пргматична политика безбедности БиХ би због тих супротности и интереса водећих сила НАТО пакта, Руске Федерације и ОДКБ, на простору БиХ тражила компромис у војној неутралности, са намером да донесе нова законска решења и Стратегију одбране. У целокупном процесу модернизације стратешких и законодавних решења Швајцарска би могла да послужи као пример.

Остоја Барашин

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА НА БЕСПУЋУ У НАТО ИНТЕГРАЦИЈЕ

Тема Босна и Херцеговина и НАТО интеграције једна је од оних тема која на најбољи начин илиуструју протврјечности босанскохерцеговачке стварности. НАТО је у БиХ још од деведесетих година, а БиХ је сваким даном све даље од НАТО интеграције што је готово незамисливо здравом разуму. Кључно питање је да ли је БиХ у НАТО јер је НАТО војно и политички инволвиран у босанскогрцеговачку политичку и војну стварност. Он је у потпуности у функцији војне подршке цивилном протекторатуи у БиХ којег спроводи тзв. Високи представник који је и сам изгубио легалитет и легитимитет свог дјеловања у овој несређеној и несрећно подијељеној земљи. У БиХ поитичке структуре не чине ништа да се се врате у оквир уставног дјеловања и да раде на имплементацији оних развојних питања која ће унаприједити социјалну и економску ситуацију, а политичко дјеловање каналисати у оквире Устава и консензуса.

Када је Савјет министара БиХ 18. јула 2005. године и Министар одбране БиХ (Никола Радовановић) уз мишљење високог представника Педија Ешдауна  и мисије НАТО у БиХ предложио Закон о одбрани БиХ, Парламентарна скупштина БиХ 28. септембра, а Дома народа 5.10. 2005. године су усвојили Закон о одбрани БиХ, трасиран је пут БиХ у НАТО.

Усвајањем овог Закона створене су претпоставке за радикалну промјену концепта одбране у БиХ, односно ентитеске војске су престале да постоје и интегрисане су у Оружане снаге БиХ. Поред тога, чланом 84. Закона је дефинисано да ”Парламентарна скупштина, Савјет министара, Предсједништво БиХ, те сви субјекти одбране у оквиру властите уставне и законске надлежности, провест ће потребне активности за пријем БиХ у чланство НАТО.

Сви догађаји послије тога су обиљежили различите путеве и погледе на НАТО интеграције и како је вријеме пролазило БиХ је све даље од интеграције у НАТО савез који је интегрисан у БиХ. Остаје нејасно ко се у кога интегрише и о томе ће бити више ријечи у овом раду.

Милош Шолаја

ПРАВНИ АСПЕКТИ ОКО ЧЛАНСТВА БИХ У НАТО-ПАКТУ

Односи НАТО-а и земаља на Балкану гледано историјски, али и из данашње перспективе веома су амбивалентни. Од краја Другог свјетског рата до данас државне творевине које су представљале националне и државне политике Срба на балканском простору кретале су се од равнорушности, преко сарадње, пријатељства и савезништва до отворених напетости, сурптосности, непоријатељства, на крају и оружаних конфликата. Савремено доба донијело је и специфичне односе према НАТО-у који одређују безбједнсне, али и националне, политике Србије и Републуике Српске које нису комплементарне са политичким и војним опредјељењима Алијансе. То утиче на правно одређење државно-правних ентитета Срба у региону што уноси неодређености и у Србији и у Републици Српској. Од оснивања до данас политички и правни оквири се преплићу и не кореспондиатју увијек идеолошким, политичким, економским, војним и правним опредјељењима.

Дане Чанковић

СТРАТЕГИЈА НЕУЛСКА ДЕЈТОНСКЕ БИХ У НАТО

Добра стратегија неуласка Дејтонске БиХ у НАТО треба да садржи улазне компоненте о НАТО-у. Те компоненте се односе на чињенице, претпоставке и закључке у смислу ко финансира, контролише и управља НАТО-ом. Који су његови глобални циљеви и како се у њих уклапа БиХ и Балкан. Жеље оних који управљају НАТО-ом са реалном могућношћу тог војног савеза за реализацију тих жеља.

Затим, сагледавање унутрашњих чиниоца у БиХ који су легитимно и легално заинтересовани за улазак, односно неулазак БиХ у НАТО.

То су пре свега Муслиманско – Хрватска федерација и Република Српска, као и констититутивни народи: Бошњаци, Срби и Хрвати. Ту не требамо заборавити и одређене интересно – политичке групације и њихове интересе.

У склопу тога треба раздвојити самосталне одлуке наведених чиниоца и њихових одлука у вези НАТО- а, од оних које су донесене под притиском или чак наметнуте.

Суштина најбоље стратегије неуласка Дејтонске БиХ у НАТО јесте, са једне стране његово разобличавање и сагледавање његових крајњих циљева у БиХ, а са друге стране тражење заједничких интереса унутрашњих чиниоца који показују да је за БиХ и њене конститутивне народе најбоље да БиХ не буде нова чланица НАТО- а.

У том смислу, та стратегија треба подразумјевати позив пре свега Бошњацима (Муслиманима), али и Хрватима, да је најбоље за БиХ и њене конститутивне народе, да се спречи улазак БиХ у НАТО. Такав исход би сачувао мир у региону, а био би најбољи начин и да одбранимо слободу, наше идентитете, породичне вредности, начин живота. У том случају, и у економском смислу, БиХ би боље прошла, са потенцијалом напретка у сваком погледу.

Сви радови са Конференције ће бити објављени у часопису Безбедносни форум бр. 2/2023 који ће изаћи крајем 2023. године.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
Follow by Email